usturoiiiiiiiiiiiMinisterul Agriculturii a decis majorarea subvenției  din Programul ‘Usturoiul’. Aceasta a crescut de la 1.000 de euro la hectar la 3.000 de euro la hectar.

Termenul limită pentru înscrierea în programul de minimis dedicat culturii de usturoi a fost până astăzi pentru culturile înființate în 2019. În decizia sa de a tripla cuantumul ajutorului de minimis pentru usturoi, Ministerul Agriculturii argumentează că această cultură are un potențial nevalorificat pe deplin în sensul existenței unor premise care să ofere producătorilor posibilitatea funcționării în condiții de piață echitabile în context concurențial. In acest moment, in Olt, la Direcția Agricolă s-au înscris  15 fermieri in acest program.

‘Sperăm că numărul acesta , de fermieri este în creștere. Deja avem 15 solicitări pentru usturoi, față de 7 câte erau inainte să se audă că va crește ajutorul ’, a declarat Dragoș Drăghicescu, directorul DAJ Olt.

Reamintim condițiile de eligibilitate pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească, cumulativ, pentru acordarea ajutorului de minimis de 1.000 de euro/ha: a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp; b) să obțină o producție de minim 3 kg usturoi/10 mp; c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul de cerere. d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative.