Anunt

Direcţia Silvică Olt cu sediul în Slatina, str.Aleea Oltului nr. 2, tel:0249/432154, fax 0249/432002, organizează licitaţie pentru vânzarea de 6,15 to plante medicinale, în data de 25.04.2019, ora 12.00.

 

            Licitaţia va fi în plic închis (cerere de ofertă) şi va avea loc la sediul Direcţiei Silvice.

            Preselecţia va avea loc în data de 25.04.2019, ora 10.00,  la sediul Direcţiei Silvice, termenul limită de înscriere la licitaţie fiind 25.04.2019, ora 10.00.

            Caietul de sarcini, oferta de licitaţie şi alte aspecte cu privire la modul de desfăşurare al licitaţiei, le puteţi obţine de la sediul Direcţiei Silvice, compartiment producţie.