AnuntFirma SC Vadbar Delmis, prin administrator Văduva Elena Ionela, anunţă pierderea certificatului constatator nr. 902/20.01.2014. Îl declară nul.