Această informare este efectuată de:AnuntORAS POTCOAVA, JUDETUL OLT          

ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMANE”, Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, aviz de gospodărire a apelor PUZ pentru: “Plan urbanistic zonal(PUZ) - zona centrala a orasului Potcoava, judetul Olt ”

 Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa:

- ORAS POTCOAVA cu sediul in orasul Potcoava, Str. Principala, Nr. 86, Potcoava, judetul Olt, telefon: 0249462038, fax: 0249462355, prin reprezentantul sau ENACHIOAIA MANUEL NICUSOR, in calitate de primarr

- Administratiei Bazinale de Apa ARGES-VEDEA Pitesti, str. Campulung nr. 6-8, cod postal 0300, tel.0248/223449.