S.C. PÂINE PE VATRĂ CÂRLOGANI oferă spre vânzare prin licitaţie cu strigare, în ziua de 12.04.2019, ora 11:00, următoarele Active fixe din inventarul Societăţii:Anunt

1) CUPTOR DAMPF 1,5 To/24h CU 2 VETRE - 1 buc;

2) MALAXOR ALUAT SP30 - 1 buc;

3) LADĂ FĂINĂ CU CERNĂTOR MANUAL - 1 buc;

4) AUTOUTILITARĂ MERCEDES - 1 buc.

Licitaţia cu strigare va avea loc în data de 12.04.2019 ora 11:00 la sediul S.C. PÂINE PE VATRĂ CÂRLOGANI din strada Centrală, nr. 105, Cârlogani.

Preţul minim de vânzare este de 44.925 LEI fără TVA.

AIte relaţii privind acest proces de vânzare se pot obţine la numărul de

telefon 0249/474611 sau prin fax la numărul 0249/474666.

În caz de nevânzare licitaţia se va repeta în aceeaşi zi săptămânal la aceeaşi oră.