Compania de Apa OltS.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de expert achiziţii publice în cadrul Compartimentului Aprovizionare Administrativ Achiziţii.

 

Cerinţe - Studii superioare economice/ tehnice cu diplomă de licenţă; Certificare Expert achiziţii publice; Experienţă profesională de minim 5 ani pe posturi cu studii superioare; Experienţă de minim 2 ani în achiziţii ; Cunoştinţe solide în legislaţia achiziţiilor publice; planificarea/monitorizarea achiziţiilor publice; atribuirea contractelor/încheierea acordurilor-cadru de achiziţie publice prin mijloace electronice; Cunoştinţe IT nivel mediu în utilizarea Microsoft Office; Cunoştinţe de limba engleză de nivel începător.

Concursul va avea loc în data de 23.04.2019, orele 10.00. Cererile de înscriere și C.V.-urile, împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea cerințelor de mai sus se depun la sediul societății din Strada Artileriei, Nr. 2, la Compartimentul Resurse Umane până la data de 22.04.2019, orele 16.00. Relații se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane, la telefonul 0249/431750.