concediu suplimentarPărinții care au copii mai mici de 10 ani vor putea beneficia de zile de concediu plătite în plus, conform unui proiect de lege depus în Parlament.

Un proiect legislativ depus în Senat precizează că angajații care au copii mai mici de zece ani ar putea beneficia de zile de concediu plătite în plus.  Proiectul legislativ care a fost depus la Senat precizează că angajații cu copii care au vârste sub 10 ani vor putea beneficia de zile de concediu în plus.

  ZILE LIBERE 2020. Angajaţii au practic un alt concediu de odihnă! Câte sărbători pică în zile de weekend

În expunerea de motive se precizează faptul că, în cazul în care cursurile școlilor sunt suspendate conform legii, părinții care au copii cu vârsta mai mică de zece ani ar putea cere concediu plătit. Aceste zile de concediu vor fi în plus față de concediul de odihnă legal.

Suspendarea cursurilor se poate face în următoarele situații:

 •  la nivelul unității de învățământ, dacă directorul o cere, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității, și cu aprobarea inspectorului școlar general; 
 • la nivelul grupurilor de unități de învățământ din același județ/municipiul București — la cererea inspectorului școlar general, cu aprobarea ministerului; 
 •  la nivel regional sau național, după consultarea reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării stiintifice”, se explică în expunerea de motive.  

Atenție, prevederea se aplică doar dacă inițiativa legislativă va primi votul pozitiv al parlamentărilor și va fi publicată în Monitorul Oficial. 

Structură an școlar 2019

Durata anului şcolar 2029 – 2020 este de 35 săptămâni de cursuri, structurate în două semestre:

 • semestrul I (9 septembrie 2019 - 20 decembrie 2019)
 • semestrul al II-lea (13 ianuarie 2020 - 12 iunie 2020)
 • 29 mai 2020: încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă
 • 5 iunie 2020: încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 • Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învăţământ sunt programate astfel:
 • vacanţa de iarnă (21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020)
 • vacanţa de primăvară (4 aprilie - 21 aprilie 2020)
 • vacanţa de vară (13 iunie - data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 - 2021)

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie - 3 noiembrie 2019.