S.C. DELUXE REPAIR CARS S.R.L…, titular al proiectului „SERVICE AUTO”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „SERVICE AUTO” propus a fi amplasat în Slatina, str. Oltului, nr.101 B, județul Olt. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, Str. Ion Moroșeanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00- 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmot.anmp.ro . Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.

TITLU ANUNT