Această informare este efectuată de:

S.C. KALORIT S.R.L. pentru U.A.T. Șerbănești ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă ARGEȘ-VEDEA, aviz de gospodărire a apelor pentru „Extindere de gaze naturale redusă presiune PE125mm, L=750m”, Comuna Șerbănești, Județul Olt”.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa: 

  • Societății S.C. KALORIT S.R.L., cu sediul în orașul Slatina, Str. Drăgănești, nr.6, Bl. 6A, SC. B, Ap. 14. Telefon: 0745379405, reprezentată de Rogojinaru Vasile, în calitate de administrator.
  • Comunei Șerbănești, cu sediul în comuna Șerbănești, Jud. Olt. Telefon/fax: 0249/484001, reprezentată de domnul Peligrad Titi, primar.
  • Administrației Bazinelor de Apă ARGEȘ-VEDEA Pitești, str. Câmpului, nr. 6-8, cod poștal 0300. Telefon 0248/223449.

Informarea a fost făcută publică la data de: 03.12.2019.

GHEORGHIȚĂ GEORGETA și GHEORGHIȚĂ DUMITRU (denumirea titularului) având sediul în str. IZVORULUI, nr. 31, Localitatea SLATINA, Județul OLT.

Titular al planului/programului INIȚIERE PUZ INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI LOTIZARE TERENURI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE Localitatea SLĂTIOARA, Str. UNIRII T 29/1 p 7/1,7/2,8/1, 7/3, 8/2. JUD. OLT.

Anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/ programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul A.P.M. Olt, str. I. Moroșanu, nr.3, Slatina, Județul Olt, de luni până vineri între orele 09.00 – 16.00.

Observațiile/ comentariile și sugestii se primesc în scris la sediul APM Olt, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Anunțul a fost publicat azi: 02.12.2019