1. 1. - Informaţii generale privind autoritatea contractantă:  denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

         Serviciul Public Direcția Administrare Patrimoniu Slatina, cu sediul în  municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, Cod fiscal -36962936; tel. 0249416420; fax: 0249416426; e-mail; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

            2.-  Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Se concesioneaza  imobilul teren în suprafața de 62013 mp  situat în municipiul Slatina, strada Tunari nr.1C, jud. Olt, ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina, înscris în Cartea Funciară nr. 59950 a UAT Slatina, cu număr cadastral 59950.

      Concesiunea se face conform prevederilor  O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ şi  a Hotărârii Consiliului Local  al Municipiului Slatina nr. 428/20.11.2019.

 1. 3. - Informaţii privind documentaţia de atribuire:

        3.1. - Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu - Biroul Evidență Domeniu Public și Privat, din municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt.

            3.2. - Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  Biroul Evidență Domeniu Public și Privat din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu Slatina, strada Unirii nr. 2B.

           3.3. - Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar din documentația de atribuire:

                    100 lei și se poate achita cu numerar la casieria  Direcției Administrare Patrimoniu.

            3.4.-  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.01.2020,  ora 1500

 1. 4. - Informaţii privind ofertele:

            4.1.  - Data limită pentru depunerea ofertelor:  30.01.2020, ora 1400

            4.2. - Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din  municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt.

              4.3. - Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

 1. 5. - Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 31.01.2020, ora 1500, la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt.
 1. 6. - Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:

Tribunalul  Olt– Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, Slatina, Str. Mânăstirii, nr. 2, Jud.Olt, Cod.: 230038 Slatina, Telefin:  0249 414989, 0249.43.56.38; Fax: 0249 43.73.70 (primire / inregistrare documente registratură)

 1. 7. - Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 30.12.2019.

Director executiv D.A.P.,

Narcisa Ionela IONESCU

 

 1. 1. - Informaţii generale privind autoritatea contractantă:  denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

         Serviciul Public Direcția Administrare Patrimoniu Slatina, cu sediul în  municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, Cod fiscal -36962936; tel. 0249416420; fax: 0249416426; e-mail; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

            2.-  Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Se concesioneaza  imobilul teren în suprafața de 8479 mp  situat în municipiul Slatina, strada Artileriei  nr.1 A(fost Tunari nr.1), jud. Olt, ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina, înscris în Cartea Funciară nr. 59951 a UAT Slatina, cu număr cadastral 59951.

      Concesiunea se face conform prevederilor  O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ şi  a Hotărârii Consiliului Local  al Municipiului Slatina nr. 426/20.11.2019.

 1. 3. - Informaţii privind documentaţia de atribuire:

        3.1. - Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu - Biroul Evidență Domeniu Public și Privat, din municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt.

            3.2. - Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  Biroul Evidență Domeniu Public și Privat din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu Slatina, strada Unirii nr. 2B.

           3.3. - Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar din documentația de atribuire:

                    100 lei și se poate achita cu numerar la casieria  Direcției Administrare Patrimoniu.

            3.4.-  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.01.2020 ,  ora 1500

 1. 4. - Informaţii privind ofertele:

            4.1.  - Data limită pentru depunerea ofertelor:  30.01.2020, ora 1400

            4.2. - Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din  municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt.

              4.3. - Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

 1. 5. - Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 31.01.2020, ora 1430 la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt.
 1. 6. - Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:

Tribunalul  Olt– Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, Slatina, Str. Mânăstirii, nr. 2, Jud.Olt, Cod.: 230038 Slatina, Telefin:  0249 414989, 0249.43.56.38; Fax: 0249 43.73.70 (primire / inregistrare documente registratură)

 1. 7. - Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 30.12.2019.

Director executiv D.A.P.,

Narcisa Ionela IONESCU