Această informare este efectuată de comuna Baldovinești, str. Plopului, nr. 145, sat Baldovinești, jud. Olt – tel./fax: 0249 – 456.577 ce intenționează să solicite de la AGENȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE“ – S.G.A. OLT aviz de gospodărire a apelor pentru „Înființare system de distribuție gaze natural în comuna Baldovinești, satele Baldovinești, Gubandru, Pietriș, jud. Olt, localizat în comuna Baldovinești, jud. Olt.

Serviciul Public – Direcția Administrare Patrimoniu, cu sediul în municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt, organizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 174/26.06.2019, la data de 20.09.2019, ora 1400, organizează prin licitație publică închirierea unor spaţii comerciale situate la parterul blocului ANL 19D din municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu, identificate astfel: