S.C. DELUXE REPAIR CARS S.R.L…, titular al proiectului „SERVICE AUTO”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „SERVICE AUTO” propus a fi amplasat în Slatina, str. Oltului, nr.101 B, județul Olt. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, Str. Ion Moroșeanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00- 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmot.anmp.ro . Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.

TITLU ANUNT

S.C. COMAN PXY LOGISTIC S.R.L. cu sediul în Sat Floru, Comuna Icoana, Strada Crinului, Nr. 3, Județul Olt declar pierdut CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE. Cod Unic de Înregistrare 38682738 din data 12.01. 2018. Îl declar nul!  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA

SC TUNSOIU SRL declar pierdut acte de la casa de marcat cu seria SN. ZEX031354. Autorizatie nr.11 /24.05.2018. Le declar nule!

sigle anuntAsociatia Grupul de Actiune Locala „Oltul Puternic” proiect finantat prin axa LEADER anunta in perioada 01.10.2019 – 14.10.2019 sesiunea de depunere 2/ 2019 a proiectelor pentru  Masura 3/2B – “INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE ŞI POMICOLE”.

COMUNA GĂNEASA, din comuna Găneasa, sat Găneasa, str. Gabera, nr. 21, judeţul Olt, titular al proiectului „” EXTINDERE INFRASTRUCTURA DE APĂ ŞI BRANSAMENTE ÎN COMUNA GĂNEASA, SAT GĂNEASA, JUDEŢUL OLT ” , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „EXTINDERE INFRASTRUCTURA DE APĂ ŞI BRANSAMENTE ÎN COMUNA GĂNEASA, SAT GĂNEASA, JUDEŢUL OLT ”, propus a fi amplasat în comuna Găneasa, sat Găneasa, str. Gănesuica, str. Drăgăşani, str. Brazilor, str. Corneş, str. Câmpului, judeţul Olt, 

Primăria comunei Vulpeni organizează sâmbătă, 28 septembrie 2019, la Şcoala Vulpeni, ediţia aniversară a manifestării cultural artistice intitulată „Sărbătoarea cântecului şi jocului tradiţional în comuna Vulpeni - Hora de la Vulpeni“.

S.C. DELUXE REPAIR CARS S.R.L. anunță publicul interest asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „SERVICE AUTO“ propus a fi amplasat în Slatina, str. Oltului, nr. 101B, județul Olt.Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt și la sediul S.C. DELUXE REPAIR CARS S.R.L. din Slatina, str. Oltului, nr. 101B, județul Olt.