1. 1. - Informaţii generale privind autoritatea contractantă:  denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

         Serviciul Public Direcția Administrare Patrimoniu Slatina, cu sediul în  municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, Cod fiscal -36962936; tel. 0249416420; fax: 0249416426; e-mail; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

            2.-  Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Se concesioneaza  imobilul teren în suprafața de 62013 mp  situat în municipiul Slatina, strada Tunari nr.1C, jud. Olt, ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina, înscris în Cartea Funciară nr. 59950 a UAT Slatina, cu număr cadastral 59950.

      Concesiunea se face conform prevederilor  O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ şi  a Hotărârii Consiliului Local  al Municipiului Slatina nr. 428/20.11.2019.

 1. 3. - Informaţii privind documentaţia de atribuire:

        3.1. - Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu - Biroul Evidență Domeniu Public și Privat, din municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt.

            3.2. - Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  Biroul Evidență Domeniu Public și Privat din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu Slatina, strada Unirii nr. 2B.

           3.3. - Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar din documentația de atribuire:

                    100 lei și se poate achita cu numerar la casieria  Direcției Administrare Patrimoniu.

            3.4.-  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.01.2020,  ora 1500

 1. 4. - Informaţii privind ofertele:

            4.1.  - Data limită pentru depunerea ofertelor:  30.01.2020, ora 1400

            4.2. - Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din  municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt.

              4.3. - Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

 1. 5. - Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 31.01.2020, ora 1500, la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt.
 1. 6. - Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:

Tribunalul  Olt– Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, Slatina, Str. Mânăstirii, nr. 2, Jud.Olt, Cod.: 230038 Slatina, Telefin:  0249 414989, 0249.43.56.38; Fax: 0249 43.73.70 (primire / inregistrare documente registratură)

 1. 7. - Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 30.12.2019.

Director executiv D.A.P.,

Narcisa Ionela IONESCU

 

 1. 1. - Informaţii generale privind autoritatea contractantă:  denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

         Serviciul Public Direcția Administrare Patrimoniu Slatina, cu sediul în  municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, Cod fiscal -36962936; tel. 0249416420; fax: 0249416426; e-mail; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

            2.-  Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Se concesioneaza  imobilul teren în suprafața de 8479 mp  situat în municipiul Slatina, strada Artileriei  nr.1 A(fost Tunari nr.1), jud. Olt, ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina, înscris în Cartea Funciară nr. 59951 a UAT Slatina, cu număr cadastral 59951.

      Concesiunea se face conform prevederilor  O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ şi  a Hotărârii Consiliului Local  al Municipiului Slatina nr. 426/20.11.2019.

 1. 3. - Informaţii privind documentaţia de atribuire:

        3.1. - Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu - Biroul Evidență Domeniu Public și Privat, din municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt.

            3.2. - Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  Biroul Evidență Domeniu Public și Privat din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu Slatina, strada Unirii nr. 2B.

           3.3. - Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar din documentația de atribuire:

                    100 lei și se poate achita cu numerar la casieria  Direcției Administrare Patrimoniu.

            3.4.-  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.01.2020 ,  ora 1500

 1. 4. - Informaţii privind ofertele:

            4.1.  - Data limită pentru depunerea ofertelor:  30.01.2020, ora 1400

            4.2. - Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din  municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt.

              4.3. - Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

 1. 5. - Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 31.01.2020, ora 1430 la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt.
 1. 6. - Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:

Tribunalul  Olt– Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, Slatina, Str. Mânăstirii, nr. 2, Jud.Olt, Cod.: 230038 Slatina, Telefin:  0249 414989, 0249.43.56.38; Fax: 0249 43.73.70 (primire / inregistrare documente registratură)

 1. 7. - Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 30.12.2019.

Director executiv D.A.P.,

Narcisa Ionela IONESCU

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:  denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

         Serviciul Public Direcția Administrare Patrimoniu Slatina, cu sediul în  municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, Cod fiscal -36962936; tel. 0249416420; fax: 0249416426; e-mail; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

            2.-  Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Se concesioneaza  imobilul teren în suprafața de 3500 mp  situat în municipiul Slatina, strada Tunari nr.1, jud. Olt, ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina, înscris în Cartea Funciară nr. 59785 a UAT Slatina, cu număr cadastral 59785.

      Concesiunea se face conform prevederilor  O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ şi  a Hotărârii Consiliului Local  al Municipiului Slatina nr. 427/20.11.2019.

 1. 3. - Informaţii privind documentaţia de atribuire:

        3.1. - Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu - Biroul Evidență Domeniu Public și Privat, din municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt.

            3.2. - Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  Biroul Evidență Domeniu Public și Privat din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu Slatina, strada Unirii nr. 2B.

           3.3. - Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar din documentația de atribuire:

                    100 lei și se poate achita cu numerar la casieria  Direcției Administrare Patrimoniu.

            3.4.-  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.01.2020 ,  ora 1500

 1. 4. - Informaţii privind ofertele:

            4.1.  - Data limită pentru depunerea ofertelor:  30.01.2020, ora 1400

            4.2. - Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din  municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt.

              4.3. - Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

 1. 5. - Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 31.01.2020, ora 1400 la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt.
 1. 6. - Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:

Tribunalul  Olt– Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, Slatina, Str. Mânăstirii, nr. 2, Jud.Olt, Cod.: 230038 Slatina, Telefin:  0249 414989, 0249.43.56.38; Fax: 0249 43.73.70 (primire / inregistrare documente registratură)

 1. 7. - Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 30.12.2019.

Director executiv D.A.P.,

Narcisa Ionela IONESCU

 

GHEORGHIȚĂ DUMITRU și GHEORGHIȚĂ GEORGETA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M.Olt, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru PLANUL „INIȚIERE PUZ PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI LOTIZARE TERENURI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTAREîn Localitatea SLĂTIOARA, Str. UNIRII (T 29/1, P 7/1,7/2, 7/3,8/1, 8/2), JUD. OLT: planul nu necesită evaluare de mediu și nici evaluare adecvată urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Documentația care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare și proiectul deciziei etapei de încadrare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr.3, în zilele de luni până vineri între orele 08.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul poate formula comentariile privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

Anunțul a fost publicat azi: 18.12.2019

„Primăria Comunei Giuvărăşti, Județul Olt organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, aferent categoriei functionarilor publici de conducere de secretar general al comunei Giuvărăşti, judeţul Olt. Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Giuvărăşti, județul Olt, în data de 17.01.2019 , ora 10,00 - proba scrisă  și interviul - în termen de maximum 4 zile.

Condiții de participare la concurs:

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:   

a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania; 

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;   

c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;   

d) are capacitate deplina de exercitiu;   

e) este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie publica. Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii;   

f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;   

g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;   

h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;   

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii; 

j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;

   k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.


Dosarele de înscriere la concurs se depun  la sediul Primăriei Giuvărăşti, Str.Principală nr.101, comuna Giuvărăşti,  județul Olt în termen de 20 zile de la data afișării/publicării anunțului la sediul Primăriei comunei Giuvărăşti Str.Principală nr.101, comuna Giuvărăşti,  județul Olt.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0249 535601, fax 0249 535601și e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

contact: MOISE ELENA  

PRIMAR COMUNA GIUVĂRĂŞTI, IMIREANU DOREL-CĂTĂLIN

Anunțul a fost publicat azi: 16.XII.2019

executare silita

Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

licitatiee

Serviciul Public Direcția Administrare Patrimoniu Slatina

           Serviciul Public Direcția Administrare Patrimoniu Slatina  Serviciul Public Direcia Administrare Patrimoniu Slatina

Această informare este efectuată de:

S.C. KALORIT S.R.L. pentru U.A.T. Șerbănești ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă ARGEȘ-VEDEA, aviz de gospodărire a apelor pentru „Extindere de gaze naturale redusă presiune PE125mm, L=750m”, Comuna Șerbănești, Județul Olt”.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa: 

 • Societății S.C. KALORIT S.R.L., cu sediul în orașul Slatina, Str. Drăgănești, nr.6, Bl. 6A, SC. B, Ap. 14. Telefon: 0745379405, reprezentată de Rogojinaru Vasile, în calitate de administrator.
 • Comunei Șerbănești, cu sediul în comuna Șerbănești, Jud. Olt. Telefon/fax: 0249/484001, reprezentată de domnul Peligrad Titi, primar.
 • Administrației Bazinelor de Apă ARGEȘ-VEDEA Pitești, str. Câmpului, nr. 6-8, cod poștal 0300. Telefon 0248/223449.

Informarea a fost făcută publică la data de: 03.12.2019.