Compania de Apa OltÎn vederea îmbunătăţirii calităţii apei potabile furnizate beneficiarilor, S.C. Compania de Apă Olt S.A., va efectua spălări ale reţelelor publice de alimentare cu apă potabilă în municipiul Slatina, în zilele de 24, 25, 26 şi 27 iunie 2019.

1IUNIE 2019

Reabilitare, modernizare si echipare Gradinita cu Program Normal nr.1

1IUNIE 2019

Creșterea eficienței energetice a corpului principal al Liceului Teoretic Petre Pandrea Balș

AnuntORASUL POTCOAVA avand sediul in str. Principala, nr.86, judetul Olt – titular al planului “INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATUL TRUFINESTI, ORASUL POTCOAVA, JUDETUL OLT”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

Avand in vedere prevederile art.25 alin.(1) si ale art. 57-61 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare;

AnuntServiciul Public – Direcţia Administrare Patrimoniu, cu sediul în municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt, organizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 108/25.04.2019, la data de 21.06.2019, ora 1400, licitaţie publică cu selecţie de oferte, pentru vânzarea unui spaţiu medical, situat în municipiul Slatina, b-dul A.I. Cuza nr. 22, bloc FA21 – Spaţiu parter partea stângă, cu suprafaţa utilă de 37,21 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina.

  • piscina de la plaja olt

    Sezonul estival la „Plaja Olt“, va începe din data de 01.06.2019!

AnuntDirecția Silvică Olt cu sediul în Slatina, str.Al.Oltului, nr.2, tel.0249/432154, fax 0249/432002, organizează licitație în vederea vânzării de utilaje şi auto casate, în data de 10.06.2019, ora 12.00.

Procedura aplicată pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare: licitaţie cerere de ofertă “plic închis”.

Compania de Apa OltÎn vederea îmbunătăţirii calităţii apei potabile furnizate beneficiarilor, S.C. Compania de Apă Olt S.A., va efectua spălări ale reţelelor publice de alimentare cu apă potabilă în municipiul Slatina, în zilele de 28, 29, 30 şi 31 mai 2019.