Această informare este efectuată de comuna Baldovinești, str. Plopului, nr. 145, sat Baldovinești, jud. Olt – tel./fax: 0249 – 456.577 ce intenționează să solicite de la AGENȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE“ – S.G.A. OLT aviz de gospodărire a apelor pentru „Înființare system de distribuție gaze natural în comuna Baldovinești, satele Baldovinești, Gubandru, Pietriș, jud. Olt, localizat în comuna Baldovinești, jud. Olt.

Serviciul Public – Direcția Administrare Patrimoniu, cu sediul în municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt, organizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 174/26.06.2019, la data de 20.09.2019, ora 1400, organizează prin licitație publică închirierea unor spaţii comerciale situate la parterul blocului ANL 19D din municipiul Slatina, strada Ecaterina Teodoroiu, identificate astfel:

Serviciul Public – Direcția Administrare Patrimoniu, cu sediul în municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt, organizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 266/26.06.2019, la data de 06.09.2019, ora 1400, licitație publică cu selecție de oferte, pentru vânzarea a două loturi de teren situate în municipiul Slatina, strada Boianului, ce aparțin domeniului privat al municipiului Slatina, destinate construirii de locuințe.

COMUNA BALDOVINEŞTI, JUDEŢUL OLT, cu sediul în COMUNA BALDOVINEŞTI, JUDEŢUL OLT, anunţă public depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de COD CAEN 3700 - SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN SATELE BALDOVINEŞTI ŞI PIETRIŞ, COMUNA BALDOVINEŞTI, JUDEŢUL OLT la adresa COMUNA BALDOVINEŞTI, JUDEŢUL OLT.

S.C. BAARIA S.R.L. SLATINA   PIERDUT UN CARNET AVIZ expediere  COD 14-3-6/A SERIA ABRO NR 0000303  - 0000350  îl declar  NUL.

S.C. DELUXE REPAIR CARS S.R.L., Slatina, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediupentru PLANUL „PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE SERVICE AUTO“ în Slatina, str. Oltului, nr. 101 BIS, judeţul Olt: planul nu necesită evaluare d emediu şi nici evaluare adcvată urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

BRASTAVICEANU Mircea-Eugen titular al proiectului:''Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“, aferente Măsurii 8 din PNDR 2014-2020, pentru suprafaţa de 5,00 ha, propus a fi amplasat în Comuna Dobreţu, Jud. Olt, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt.

COMTEXTIL INVEST S.R.L. cu sediul în SLATINA anunţă public depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de FABRICAREA ALTOR ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE (EXCLUSIV LENJERIA DE CORP) la adresa str. Crişan nr. 31M, Slatina, jud. Olt.

Direcţia Silvică Olt cu sediul în Slatina, str.Aleea Oltului nr.2, tel.0249432154, fax 0249/432002, organizează licitaţie pentru vînzarea de 130 to fructe de padure (măceşe) în stare proaspată, în data de 22.08.2019, ora 12.00 .

            Licitaţia va fi deschisă (cerere de oferta ) și va avea loc la Sediul Direcţiei Silvice.

            Preselecţia va avea loc în data de 22.08.2019 la sediul direcţiei silvice, termenul limită de înscriere la licitaţie fiind 22.08.2019, ora 11.00

            Caietul de sarcini, oferta de licitatie si alte aspecte cu privire la modul de desfasurare al  licitatiei, le puteţi obţine de la Sediul Direcţiei Silvice.