licitatieeSe concesioneaza imobilul teren în suprafața de 62013 mp, situat în municipiul Slatina, strada Tunari, nr.1C, jud. Olt, ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina, înscris în Cartea Funciară nr. 59950 a UAT Slatina, cu număr cadastral 59950.

 62013