CERTIFICAT

Pierdut Certificat de Pregătire Profesională emis pe numele conducătorului auto Călinescu Mihăiță Gabriel îl declară NUL.